Det är svårt att ta bort vårtor

Vårtor upplevs ofta som besvärande och kan till synes dyka upp från tomma intet. Men vad är denna hudåkomma för något och kan den behandlas eller förebyggas? Det finns många olika typer av vårtor och den mest förekommande sorten brukar kallas för just "vanliga vårtor", den latinska benämningen är verruca.

Vårtor är smittsamma Vårtor kan enkelt beskrivas som lokala utväxter på huden och har ofta en fjällig eller förhårdnad yta. Orsaken till att vårtor dyker upp är ett virus som heter HPV, och kan kallas även för humant papillomvirus. Det finns många olika typer av HPV virus som är anpassade att infektera olika delar av kroppen. Vårtor kan ses som smittsamma, men har inte inte en hög smittorisk ur medicinsk bedömmning. Smitta kan ske vid beröring av vårtan eller avstötta hudceller som man kommer i beröring av. HPV viruset smittar ofta indirekt, ett av de mest förekommande exemplen på detta är att man kan bli smittad via golv i simhallars duschrum av fotvårtor. Sannolikheten att bli drabbad av HPV viruset beror på immunförsvaret. Olika människor har starkare eller svagare försvar mot HPV-viruset, vissa blir sällan eller aldrig drabbade och vissa drabbas ofta.

Fotvårtor kan vara smärtsamma Vårtviruset brukar generellt sett drabba den del av kroppen de är anpassade för. Händer och fötter är de kroppsdelar som oftast blir drabbade. I ovanliga fall kan vårtor spridas till andra kroppsdelar genom vidröring av vårtan. Vårtor orsakar sällan smärta och brukar inte ömma, men en vanligt förekommande undantag är större fotvårtor på trampytor under foten. Vårtor drabbar oftast ungdomar mellan 16 och 18 år, medan yngre barn och vuxna drabbas betydligt mer sällan än ungdomar.

Olika vårttyper drabbar olika kroppsdelar Det finns många olika typer av vårtor, vissa är mer ovanliga än andra. Den mest förekommande av alla typer av vårtor är den "vanliga vårtan". Denna typ är en kupolformad utväxt från huden och förekommer mest på fingrar, knän och under foten. Denna typ av vårtor brukar inte ömma eller göra ont och drabbar ofta barn som är yngre än tonåringar. En annan vanligt förekommande typ av vårta är de så kallade Plantarvårtor eller platta fotvårtor. De finns på undersidan av foten och är i regel platta. Denna typ drabbar ofta tonåringar och är tyvärr ofta svårbehandlad. En tredje vanligt förekommande typ av är Peringualvårtor, och denna sort förekommer runt naglar och kan även finnas under naglar. Den typ av vårtor som oftast förekommer i ansiktet är de som kallas trådformiga vårtor. De ser ut som som små platta stjälkar som sticker ut.

Behandla och ta bort vårtor Det finns som tur är en mängd olika sätt att behandla och ta bort vårtor på. I normala fall brukar hälften av alla vårtor försvinna av sig själv inom 18 månader för personer med normal hälsa. I vissa fall kan HPV viruset hänga sig kvar i flera år. Behandling av vårtor kan ta tid och vissa infektioner är svårbehandlade, så ett stort mått tålamod behövs. Olika behandlingar och olika typer av vårtor ger varierande resultat. Till och med när samma behandling utförs på samma typ av vårta på samma person kan resultatet variera. Ofta krävs upprepade behandlingar under flera veckors till flera månaders tid. I de mest extrema fallen behövs det upprepade behandlingar under flera år, och som sista utväg kirurgi.

Behandling av vårtor utgörs av två kategorier, dels de som kan skötas själv eller medicinska ingrepp som kräver besök hos läkare eller vårdcentral. Medicinska ingrepp som utförs av läkare oftast inte ett lämpligt första steg, utan det är att rekommendera att testa receptfria metoder först. Är vårtinfektionen smärtsam och hämmar i den vanliga livsföringen kan kirurgi övervägas.

Receptfria behandlingar av vårtor Det finns två vanliga receptfria behanlingar för vårtor som man enkelt hanterar själv. De är skonsamma och ger inte ärr eller är skadliga för hälsan. Den första typen av självbehandling är baserad på Salicylsyra som finns som salva, gele, droppar eller plåster. Det är denna typ som ofta kallas för "vårtmedel". Alla behandlingar av denna typ fungerar på ett liknande sätt. Medlet appliceras vårtan eller vårtorna, och Salicylsyran löser upp vävnaden i vårtan vid regelbunden användning. Den andra vanligt förekommande typen av receptfri behandling är frysmetoded. Denna typ av behandling fungerar genom att frysa ner vårtans vävnad till minus 57 grader celsius och därefter skrapas den döda vävnaden bort/faller av.

24 Apr 2013