Körkortsfrågor och Vägverkets kunskapsprov

För att klara Vägverkets kunskapsprov (även kallat teoriprov) måste man plugga körkortsfrågor. Mycket körkortsfrågor. Väldigt, väldigt, väldigt mycket körkortsfrågor. Detta på grund av att körkortsteorin faktiskt är väldigt omfattande och man måste ha god koll på såväl trafikregler som vägmärken, liksom en rad andra frågor som rör bilkörning och säkerhet i trafiken.

Hur man pluggar är väldigt individuellt. De flesta brukar införskaffa någon bok med körkortsfrågor och körkortsteori och hämtar kunskap därifrån. Andra tar hjälp av någon tjänst på internet som hjälper med inlärningen. Vissa har kunniga vänner eller släktingar som kan hjälpa till. Vissa utbildningsanordnare håller också kurser som förbereder människor inför kunskapsprovet.

Det är omöjligt att i förväg få reda på de körkortsfrågor som kommer på kunskapsprovet. Detta eftersom provet är sekretessbelagt och det är enligt lag förbjudet att kopiera hela eller delar av det. Om någon påstår sig kunna sälja ett exemplar av kunskapsprovet, eller påstår sig ha kopierat frågor därifrån, nappa inte på erbjudandet då det förmodligen rör sig om bedrägeri.

Var också på din vakt när du väl skriver kunskapsprovet, då frågorna ofta är väldigt krångligt formulerade. Svarsalternativen är också anpassade därefter. Det gäller att läsa frågan ordentligt – när du skriver kunskapsprovet är det faktiskt en rätt så stor skillnad på till exempel orden ”måste” och ”bör”. Måste hänvisar till ett lagstiftat krav eller en trafikregel, medan bör kan hänvisa till en rekommendation.

Det är också viktigt att försöka att inte stressa upp sig. Öva gärna på olika körkortsfrågor eller delmoment genom att ta tid, så att du får in provvanan. Frågor kan du ta ur t.ex. boken eller från någon onlinetjänst. Det är viktigt att hålla huvudet kallt så du inte gör onödiga misstag! Glöm heller inte att det faktiskt handlar om körkortsfrågor online gratis och inte raketforskning – plugga ordentligt så kommer det säkerligen att gå bra när du skriver kunskapsprovet!

13 Jul 2011