Mattillverkning i dagsläget

mattillverkningOrientaliska mattor har knutits under lång tid i olika länder. Tillverkning av äkta mattor har haft varierande betydelse, men i många fall betytt mycket för ländernas ekonomier.  Så här ser situationen i några av de klassiska mattilverkarländerna idag;

Iran Iranska nomadmattor har länge tillverkats i hemmen av kvinnor, som en sidosysselsättning. I och med att nomaderna i större utsträckning flyttar in till städerna och blir bofasta, är det idag svårare för inköpare att få tag i denna typ av mattor och priserna har gått upp. Prisökningen i västerländerna har dock dämpats på grund av sjunkande iransk valuta.

Kina Fram till för runt 20 år sedan var mattillverkningen subventionerad av den kinesiska staten. Detta för att skapa arbetstillfällen i landet och få igång exporten av handknutna mattor. Med tiden har det dykt upp intressantare produkter som ger bättre avkastning, och landet har öppnats upp för utländska investerare. Många av de yngre människor som tidigare knöt mattor på landsbygden, har nu flyttat in till städerna för att arbeta i industrier.

Turkiet För ungefär 20-30 år sedan, var Turkiet en av världens största mattproducenter. Den industriella och samhälleliga utvecklingen har emellertid lett till att det idag inte knyts turkiska mattor i någon större utsträckning. Och de som finns är väldigt dyra. Detta har lett till att mattor från bland annat Iran och Indien importeras för den inhemska marknaden.

31 May 2011